หน้าแรก
สำนักวิทยบริการฯ
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลท้องถิ่น
ติดต่อเรา
.: ฐานข้อมูลออนไลน์ :.
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย
    ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
    e-Book/e-Journal
    เครือข่ายสารสนเทศ
.: สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด :.
   หนังสือและสื่อโสตทัศน์ [WebOPAC]
   บทความวารสาร [Journal Article]
   วิทยานิพนธ์ออนไลน์ [DCMS]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ (Useful Database)

บริการสืบค้นบทความทางวิชาการจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ Peer-reviewed Journals วิทยานิพนธ์ หนังสือ รายงานการวิจัย จากสำนักพิมพ์ สมาคม มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ Google เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2004
ระบบสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรจาก The United States Patent and Trademark Office (USPTO) ด้วยเทคโนโลยีของ Google เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 13 ธันวาคม 2549
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย : รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยที่น่าสนใจ
NLM Databases แหล่งรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของ National Library of Medicine (NLM)
MedLine บริการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ของ National Library of Medicine ครอบคลุมเอกสารต่างๆ รวมทั้งข้อมูลยา สารานุกรมและพจนานุกรมทางการแพทย์
PubMed ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ของบทความสาขาชีวการแพทย์ จากฐานข้อมูล MEDLINE จำนวนมากกว่า 16 ล้านระเบียน ครอบคลุมวารสาร 4,900+ ชื่อ จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลกย้อนหลังตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งวารสารสาขาอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฎใน MEDLINE ด้วย มี LinkOut เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของวารสาร เพื่อเรียกดูบทความฉบับเต็ม (full-text) ได้ และเชื่อมโยงกับ Entrez Databases อื่นๆ ด้วย เช่น PMC, e-Books, Nucleotide, Protein, Structure Databases
ToxNet ฐานข้อมูลทางด้านสารพิษ พิษวิทยา จัดทำโดย The U.S. National Library of Medicine
BioMed Central (BMC) BMC เป็นสำนักพิมพ์ออนไลน์ วารสารทางวิชาการสาขาชีวการแพทย์ ที่มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ในลักษณะ "Open Access Publisher" รวมทั้งให้บริการบทความฉบับเต็มของวารสารต่างๆ ที่อยู่ในเครือ BMC ฟรี
PDFoo was developed for free services to provide resources of PDF files. All files based on popular section and it short by number of the most download by people.
Asian Resources for Librarians More than 758 Library Science e-Journals, 693 Asian Databases, Conferences & Exhibitions for Librarians and Information Specialists, Access Magazine (Asian newspaper on electronic information, products and services)
Arxiv.org E-Print Archive ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการทุกประเภท (e-print service) ในสาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science, และ quantitative biology ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากกว่า 388,775 รายการ
Chemical Information from the Environmental Health Information Program of the National Library of Medicine ฐานข้อมูลพิเศษของ National Library of Medicine (NLM) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสารเคมี ยา และพิษวิทยา
Civil Engineering Database ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All. Its Publications Published since 1970 the CEDB provides access to over 100,000 bibliographic and abstracted records. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ ASCE (American Society of Civil Engineers) ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1970-ปัจจุบัน
Faculty of 1000 Biology is the next generation literature awareness tool. It is a revolutionary new online research service that will comprehensively and systematically highlight and review the most interesting papers published in the biological sciences, based on the recommendations of a faculty of nearly 2500 selected leading researchers.
IPCS INCHEM ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันมากทั่วโลก ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนในอาหาร
ISIHighlyCited.com ฐานข้อมูลฟรี ของ ISI ใช้สำหรับค้นหาประวัตินักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงระดับโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดยการสืบค้นจากชื่อนักวิจัย สถาบัน ประเทศ และสาขาวิชา
Public Library of Science (PLoS) The Public Library of Science (PLoS) is a non-profit organization of scientists and physicians committed to making the world's scientific and medical literature a freely available public resource. The Public Library of Science (PLoS) seeks to catalyze a change from traditional subscription-based scientific and medical journal publishing to open access publishing
Science.gov ระบบบริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลอเมริกัน
European Patent Office เครือข่ายฐานข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรของกลุ่มประเทศยุโรป (The European Patent Organisation) สามารถสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ จากทั่วโลก ให้บริการเอกสารฉบับเต็มฟรี สำหรับสิทธิบัตรของ EPO, WIPO, USA, UK
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is an international organization dedicated to promoting the use and protection of intellectual property. With headquarters in Geneva, Switzerland, WIPO is one of the 16 specialized agencies of the United Nations system of organizations. It administers 23 international treaties dealing with different aspects of intellectual property protection. The Organization counts 183 nations as member states.
เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ที่ให้บริการแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ และได้ผลิตซีดีรอม “ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย”ฉบับแรก อันบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับจารึกรุ่นโบราณที่พบในประเทศไทยอายุตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 12-19 ได้แก่ จาลึกอักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ ขอมโบราณ และกวิ จำนวน 250 รายการ การเข้าใช้งาน ผ่านทาง http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/th/main.php และหน้าหลักของเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ arcbs.bsru.ac.th

Copyright © 2009 All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
This website is optimized for IE 6.0 or above with screen resolutions of 1024*768 (text size medium).
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 100 / โทรสาร 02-4664342


You're visitors no.  since 25 March 2009