BSRU Library : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หน้าแรก
สำนักวิทยบริการฯ
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลท้องถิ่น
ติดต่อเรา
.: สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด :.
   หนังสือและสื่อโสตทัศน์ [WebOPAC]
   บทความวารสาร [Journal Article]
   วิทยานิพนธ์ออนไลน์ [DCMS]
   สื่อดิจิทัล [Digital Media]
   สหบรรณานุกรม [Union Catalog]
.: ฐานข้อมูลออนไลน์ :.
.: บริการของสำนักวิทยบริการฯ :.
    การสมัครสมาชิกและบริการยืม-คืน
    ระเบียบการใช้ห้องสมุด
    เสนอซื้อทรัพยากรฯใหม่
    บรรณานุกรมหนังสือใหม่
    บริการรวบรวมบรรณานุกรม
    พจนานุกรมออนไลน์
    หนังสือพิมพ์ออนไลน์
    วารสารอิเล็กทรอนิกส์
    สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
    สืบค้นแหล่งงานวิจัย
    สืบค้นสารสนเทศ
    เครือข่ายสารสนเทศ
    เว็บบอร์ด
.: เอกสารสำนักวิทยบริการฯ :.
    คู่มือการใช้ห้องสมุด
    คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล
    รายงานประจำปี
    รายงานการประชุม
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการความรู้
    สถิติการให้บริการ
    วารสารสารสนเทศ
    แบบฟอร์มงานบริการ
    สาขาวิชาการจัดการสาสนเทศ
    พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
    โครงการกิจกรรม 5 ส.
 .: EndNote Corner :.
 .: มุมคุณธรรม :.
 .: Librarynews :.
 .: รวมแบบสอบถาม/แบบประเมิน :.
 .: ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการยืม:.
 .: โครงการบริการวิชาการแก่สังคม:.
 .: การอ้างอิงและบรรณานุกรม:.
 .: บัณฑิตนิพนธ์ :.
 
 
 
 
ปรัชญา : แหล่งสรรพความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการดี มีจิตสำนึก
วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำและให้บริการเชิงรุก
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น


.: WHAT'S UP!! :.
 >> กิจกรรม
   ผู้ใช้บริการสามารถ เช็คประวัติ ยืม-คืน ได้แล้วผ่านระบบ Web Opac คลิกที่นี่
   ทดลองใช้งาน "เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูล" (ที่ สกอ.บอกรับ) 1. ACM Digital Library 2. H.W. Wilson 3. Proquest Dissertation & Theses A&I 4. Proquest ABI/Inform Complete 5. SpringerLink - Journal 6. Web of Science โดย สามารถค้นหาข้อมูลได้จากหลายฐานข้อมูลพร้อมกัน ภายในหน้าจอการสืบค้นเดียว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น ผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ ตั้งแต่บัดนี้ที่ http://museapp.libraryforce.com/muse/logon/igpt031/default.html คลิกที่นี่
  ข่าวดีสำหรับนิสิต/นักศึกษา และอาจารย์ สำนักวิทยบริการฯขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษาทุกท่านใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นสำหรับการค้นคว้า และวิจัยด้านต่างๆ จำนวน 12ฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้รายละเอียด
  ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอรับบริการดาวน์โหลดเอกสารจากฐานข้อมูล ScienceDirect / IEEE >> รายละเอียด
  ขอเชิญทดลองใช้งาน SWU eJournals System ระบบสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >> เข้าใช้งาน
  HOT ISSUE!.. บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและการวิจัยสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ โทร.02-4737000 ต่อ 1700 กด 305 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
 
 
 >> ภาพกิจกรรม
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ L2C ประจำปีการศึกษา2/2554 เพื่อพบปะคณาจารย์ และแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนบริการใหม่ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ที่คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียด)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.เผด็จ ก๋าคำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ นางสาวชุมภู เมืองคลี่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2555 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 8
(รายละเอียด)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายภูชิต พิมพ์พิทักษ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมแก้วมรกต อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(รายละเอียด)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วม "การประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร " วันที่ 21 ม.ค.2555 ณ.ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(รายละเอียด)
 
[ ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ]
 .: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :.
 .: ประชาสัมพันธ์ :.
.: แนะนำทรัพยากรใหม่ :.
 >> หนังสือใหม่
หนังสือน่าสนใจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
[แนะนำหนังสือน่าสนใจ]
 >> วารสารใหม่
Reader ‘s Digest ตำนานเทพนิยายรักราชาภูฎาน รักฝังใจของพระเอกอแลง เดอลอง ปาฏิหาริย์เที่ยวบิน 516 เที่ยวเกาะสวรรค์บาร์เบโดส สัมภาษณ์พิเศษ มิเชลล์ โอบามา ชีวิตในทำเนียบขาว
[แนะนำวารสารใหม่]
 >> สื่อโสตทัศน์ใหม่
จั๊กกะแหล่น : เมื่อคุณลุงหน้าเหลี่ยม ปากร้ายใจดีอย่าง ลุงแสวง (หม่ำ จ๊กมก) ต้องรับอาสาโดดลงมาร่วม ภารกิจซิ่งระห่ำฮา (ซะงั้น!!!) เพราะหลานสาวตัวดีที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยจักรยาน Fixed Gear คู่ใจอย่าง จั๊กกะแหล๋น (จีจ้า ญาณิน)...
[แนะนำสื่อโสตทัศน์ใหม่]
 
 
 

First published on Dec 23, 2008, Last Updated : Aug 11, 2010
Copyright © 2009 All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form. This website is optimized for IE 6.0 or above with screen resolutions of 1024*768 (text size medium).
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 100 / โทรสาร 02-4664342 / email : info.arcbs[at]yahoo.com


You're visitors no.  since 25 March 2010