ระบบจัดการรายการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในงาน BSRU Book Fair#8:: เพิ่มรายการเสนอซื้อ ::
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)
ISBN :
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
ปีพิมพ์ :
สำนักพิมพ์ :
ราคา :
จำนวน :
ผู้เสนอซื้อ :
ร้านค้าที่สั่งซื้อ :
สถานะ :
วันที่บันทึกข้อมูล : (YYYY-MM-DD)
            
เมนูหลัก | สืบค้น | ออกจากระบบ


Copyright 2011 Developed by Seubyos Sinbour
The Office of Academic Resources Center and Information Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University